Kolínské sportovní dny

základních škol

Volejbal

Datum:

Úterý 4. června 2019, 8.30 – 16.00 hod.

Zde najdete systém  turnajů ve volejbalu

Místo:

Volejbalové kurty SK Volejbal Kolín u haly STAP

Volejbalové kurty SK Volejbal Kolín (za atl. stadionem)

Volejbalové kurty SK Volejbal za fotbalovým hřištěm FK Kolín

Rozdělení kategorií bude upřesněno podle počtu přihlášených družstev

Pořadatel:

SK Volejbal Kolín

Ředitel soutěže:

Petr Šotola

ROZPIS SOUTĚŽÍ - NOVÉ!!

Dokument ke stažení zde

Soutěžní kategorie:

1.-2. třída – přehazovaná – dvoučlenná družstva (max. 2 za školu)

3.-4. třída – oranžový minivolejbal – dvoučlenná družstva (max. 2 za školu)

5.-6. třída – modrý minivolejbal – tříčlenná družstva (max. 2 za školu)

7.-9. třída – volejbal – smíšená šestičlenná družstva (max. 1 za školu)

Technická ustanovení:

Družstva v kategoriích 1.-6. třída mohou, ale nemusí být smíšená!

Hrací systém bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev.

Zúčastněné školy oznámí nejpozději do 30. 4. 2019 na přihlášce, zda budou v kategoriích 1.-6. třída za školu startovat 1 či 2 týmy!!!

 

Bližší informace:

Na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel. 602 363 235.

 

soutěžní formy minivolejbalu pro třídy ZŠ

s Manuálem pro trenéry a učitele

 

Obsah:

Co je to minivolejbal?

TERMINOLOGICKÉ POZNÁMKY

 

podoby minivolejbalu podle jednotlivých ročníků

PŘEHAZOVANÁ

Minivolejbal

a

VOLEJBAL

Co je to minivolejbal?

Minivolejbal je věkově modifikovaná forma volejbalu. Podoba i pravidla hry jsou uzpůsobeny věku. Minivolejbal je tréninkový a motivační prostředek pro děti, které ještě nejsou schopny hrát šestkový volejbal (technické, zdravotní, kondiční a prostorové nároky. Minivolejbal je v podstatě "zmenšený volejbal" v několika formách od přehazované až po finální podobu minivolejbalu pro 6. – 7. třídu. Hřiště na minivolejbal je menší a má nižší síť (viz pravidla jednotlivých forem).

 Terminologické poznámky:

Z důvodů vzájemného porozumění podáváme na začátek vysvětlení následujících termínů:

„prsty“ – odbití obouruč vrchem

„bagr“ – odbití obouruč spodem

„smeč“ – útočný úder

„odbití jednoruč vrchem“ – základ útočného úderu, který z různých důvodů není smečí …

 

podoby minivolejbalu a volejbalu podle jednotlivých ročníků

 

ŽLUTÝ MINIVOLEJBAL- „PŘEHAZOVANÁ“

 Věkové omezení a pohlaví:

 o družstva 1.-2.třída

 Počet hráčů:

 o Dvojice- max. 2 střídání

 Rozměry hřiště:

 o Hřiště: 4,5 x 9 m, rozdělené sítí

o Hřiště je vyznačeno zřetelně lepící páskou

 Výška sítě:

 o 200 cm, postranní anténky

 Průběh rozehry:

 o Zahajovací postavení (forma 2 - 2):

o Podání:

§ Vhození míče jednoruč vrchním způsobem

§ Manipulace s míčem v průběhu rozehry (forma 2 – 2):

o První kontakt: míč je chytán a nahráván hodem obouruč (spodem nebo vrchem) ke spoluhráči

o Druhý kontakt: míč je chytán a jednoruč, obouruč přehazován vrchním způsobem přes síť

§ Tento sled činností je vyžadován, jiný (například: okamžité přehození, hození spodem) se pokládá za chybu

§ Hraje se „na dva“

 Další pravidla

 o Není povoleno chodit (běhat) s míčem, jeden krok s charakterem výkroku je povolen

 

ORANŽOVÝ MINIVOLEJBAL

 Věkové omezení a pohlaví:

 o družstva 3.-4. třída,

 Počet hráčů:

 o Dvojice - max. 2 střídání

 Rozměry hřiště:

 o Hřiště: 4,5 x 9 m, rozdělené sítí

o Hřiště je vyznačeno zřetelně lepící páskou, nebo jinak nalajnováno

 Výška sítě:

 o 200 cm, postranní anténky

 Průběh utkání:

 o Zahajovací postavení:

§ Přijímající družstvo: dva vzadu

§ Podávající družstvo: libovolné

§ Hráči se točí podle volejbalových pravidel ve směru hodinových ručiček

o Podání:

§ Vhození míče jednoruč vrchním způsobem nebo odbitím obouruč vrchem. Hráči se pravidelně střídají na podání

o Sled odbití v průběhu rozehry:

§ Minimálně dvě (maximálně tři) odbití na jedné straně

§ První kontakt: míč je chycen a po úpravě postoje nahráván odbitím obouruč vrchem‚ prsty na spoluhráče, (bez delší časové prodlevy)

§ Druhý kontakt: míč je možné chytit a následně obouruč vrchem odbit na druhou stranu sítě nebo rovnou odbít obouruč vrchem na druhou stranu sítě

§ Tento sled činností je vyžadován, jiný (například: okamžité přehození) se pokládá za chybu

 o Způsoby odbití: obouruč vrchem‚ prsty

Další pravidla:

Není povoleno chodit (běhat) s míčem, jeden krok s charakterem výkroku, resp. výskok jsou povoleny

 

 

MODRÝ MINIVOLEJBAL

 Věkové omezení a pohlaví:

 o družstva 5.-6. třída

 Počet hráčů:

 o Trojice - max. 3 střídání

 Rozměry hřiště:

o Hřiště: 4,5 x 12 m, rozdělené sítí

o Hřiště je vyznačeno zřetelně lepící páskou, nebo jinak nalajnováno

 Výška sítě:

 o 210 cm, postranní anténky

 Průběh utkání:

 o Zahajovací postavení:

§ Přijímající družstvo: dva vzadu, jeden vpředu

§ Podávající družstvo: libovolné

§ Hráči se točí podle volejbalových pravidel ve směru hodinových ručiček

o Podání:

§ Vrchní nebo spodní odbití jednoruč

§ Hráči se pravidelně a postupně točí na podání

o Sled odbití v průběhu rozehry:

§ Minimálně dvě (maximálně tři) odbití na jedné straně

§ Používá se všech herních činností

§ Blokování je povoleno (dotek míče blokem není posuzován jako první úder)

o Způsoby odbití:

§ Je dovoleno odbíjet kteroukoliv částí těla

§ Míč musí být odbit, nikoliv hozen nebo potažen (nečisté odbití je tolerováno)

o Další pravidla:

Dotek sítě je chyba

Přešlap čáry pod sítí se nepovažuje za chybu, pokud neovlivní průběh rozehry nebo pokud neohrožuje zdraví hráčů

VOLEJBAL

 Věkové omezení a pohlaví:

 o Smíšená družstva 7.-9. třída,

 Počet hráčů:

 o 6 hráčů + max. 4 střídání – vždy musí být min. 2 děvčata na hřišti

 Rozměry hřiště:

 o Hřiště: 9 x 18 m, rozdělené sítí

  • Výška sítě:

 o 230 cm, postranní anténky

 Průběh utkání:

 Řídí se dle platných pravidel volejbalu

 

 

Veškerá pravidla, metodiku, systém naleznete postupně na www.skvolejbalkolin.cz.