Letošní ročník Kolínských sportovních dnů základních škol bude zahájen na atletickém stadiónu Mirka Tučka v kolínských Borkách v pondělí 5. června v 8.30 hod. za účasti vedení města Kolína slavnostním defilé účastníků ze všech zúčastněných škol. Prosíme proto, aby výpravy jednotlivých škol dorazily na stadión nejpozději v 8.15 hod. aby ceremoniál mohl zahájit v plánovaný čas a nezdržel zahájení soutěží v atletice. Prezentace k atletickým soutěžím bude rovněž na stadiónu Mirka Tučka a bude ukončena rovněž v 8.30 hod.