Termín:                               10. – 14. června 2024

 

Pořadatel:                          Město Kolín prostřednictvím komise pro sport a tělovýchovu rady města a sportovní kluby Sokol Kolín–atletika, BC Kolín, Expres CZ Tufo Team Kolín, FBC Pitbulls Kolín, Sparta Kolín, Handball Club Kolín, ST Euromaster Kolín, SOP Kolín, ArenA Kolín, SK Volejbal Kolín a VKC Kolín.

 

Soutěžní sporty:              Atletika, basketbal, cyklistika, florbal, fotbal, házená, korfbal, plavání, sportovní aerobik, stolní tenis, volejbal

 

Kategorie:                          I. kategorie        - chlapci a dívky 1.-3. třída (ročník narození 2014-2017)

  1. kategorie - chlapci a dívky 4.-5. třída (ročník narození 2012-2014)
  2. kategorie - chlapci a dívky 6.-7. třída (ročník narození 2010-2012)
  3. kategorie - chlapci a dívky 8.-9. třída (ročník narození 2008-2010)

                                               Výjimky jsou uvedeny v rozpisech jednotlivých sportů.

                                               Pro zařazení žáka do kategorie musí být splněna jak podmínka zařazení do třídy, tak i věku! Pokud žák splňuje pouze podmínku zařazení do třídy, ale překračuje věk, může za školu startovat v nejbližší vyšší kategorii. Žák mladší kategorie může startovat ve starší kategorii pouze tehdy, pokud škola v mladší kategorii nestartuje. Žák mladší kategorie nemůže startovat ve starší kategorii, pokud soutěž pro mladší kategorii není vypsána (tedy např. žák 3. třídy nemůže startovat v kategorii 4.-5. třída v atletice, plavání či stolním tenisu). Žák může startovat max. ve 3 druzích sportu (platí pouze pro finálovou část 10.-14.6. 2024, nikoli pro kvalifikace)!

 

Řídící výbor                        Mgr. Jiří Tuček                  –             předseda, člen zodpovědný za atletiku

a kontakty:                                                                                                       Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 724 031 806

                                               Mgr. Vladimír Zeman     –             místopředseda, člen zodpovědný za fotbal

                                                                                                                              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 724 125 375

                                               Mgr. Petr Kesner             –             člen, vedoucí OŠKS MÚ Kolín

                                                                                                                              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 321 748 228

                                               Miroslav Sodoma            –             člen zodpovědný za basketbal

                                                                                                                              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 777 808 895

                                               Ing. Martin Škorpík         –             člen zodpovědný za plavání

                                                                                                                              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; 607 847 839

                                               Mgr. Lukáš Kačer             –             člen zodpovědný za stolní tenis

                                                                                                                              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; 603 858 515

                                               Petr Šotola                         –             člen zodpovědný za volejbal

                                                                                                                              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; 602 363 235

                                               Václav Čtvrtečka              –             člen zodpovědný za cyklistiku

                                                                                                                              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; 603 502 111

                                               Mgr. Jindřich Smejkal    –             člen zodpovědný za florbal

                                                                                                                              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; 723 667 486

                                               Josef Musil                         –             člen zodpovědný za korfbal

                                                                                                                              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; 605 209 665

                                               Mgr. Jan Prachař              –             člen zodpovědný za házenou

                                                                                                                              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; 777 076 896

                                                                      

Ředitelé soutěží:             atletika                                –             Mgr. Antonín Morávek                

                                               basketbal                           –             David Machač   

                                               cyklistika                             –             Mgr. Jan Slavíček                                            

                                               florbal                                  –             Jindřich Smejkal              

                                               fotbal                                   –             Mgr. Vladimír Zeman

                                               házená                                –             Rostislav Souček             

                                               korfbal                                 –             Zdeněk Milichovský       

                                               plavání                                 –             Doc. Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D.

                                               sportovní aerobik            –             Jana Baldová     

                                               stolní tenis                         –             Jaroslav Pilner                                 

                                               volejbal                               –             Petr Šotola

Přihlášky:                           Závaznou přihlášku ke startu v jednotlivých sportech zasílají školy na přiloženém tiskopisu do 30. dubna 2024 na odbor školství, kultury a sportu MÚ Kolín a v elektronické formě na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V přihlášce uvedou také jméno kontaktní osoby pro komunikaci ohledně Kolínských sportovních dnů ZŠ 2024. Jmenovité přihlášky k individuálním sportům (atletika, plavání, sportovní aerobik, stolní tenis) se podávají podle pokynů pořadatelů v rozpisech těchto soutěží. V den soutěže také vedoucí družstev předloží ve všech sportech soupisku závodníků potvrzenou ředitelstvím školy. Tiskopisy soupisek a pokyny k přihlašování obdrží školy v květnu.

 

Ceremoniály:                    Zahájení Kolínských sportovních dnů ZŠ proběhne 10. června 2024 v 8.30 hod. na atletickém stadiónu. Součástí zahájení bude defilé zúčastněných škol, kterého se ze všech ZŠ mohou vedle účastníků následných atletických soutěží zúčastnit podle uvážení vedení školy i další sportovci. Slavnostní zakončení se uskuteční v amfiteátru na Kmochově ostrově v pondělí 17. června 2024 od 10.00 hod.

 

Hodnocení:                       V každém ze sportů bude stanoveno pořadí zúčastněných škol a podle jejich počtu budou v opačném pořadí přiděleny hlavní body (např. při 16 zúčastněných školách v daném odvětví první škola získá 16 hl. bodů, 16. škola pak bod 1). Celkové pořadí škol bude stanoveno podle zisku hlavních bodů ze všech sportů.

                                               V jednotlivých sportech bude pořadí škol pro zisk hlavních bodů stanoveno podle zisku pomocných bodů. Ty budou v počtu 8 – 1 přidělovány prvním osmi soutěžícím jednotlivcům či týmům v každé vypsané disciplíně a kategorii, ve sportovním aerobiku budou body přidělovány prvním 15 v kategorii. Bude-li v disciplíně startovat méně než 8 závodníků či týmů, budou přiděleny pomocné body podle počtu účastníků. Závodník či tým, jenž soutěž nedokončí, nemůže získat žádný pomocný bod. Ve florbalu a fotbalu budou pomocné body přiděleny nejen za finále, ale dalším školám také za umístění v kvalifikacích. Pokud škola, zúčastněná v daném sportovním odvětví, nezíská žádný pomocný bod, získá 1 bod hlavní. Škola, která se proviní proti pravidlům omezujícím starty žáků, bude potrestána ztrátou 1 hlavního bodu za každý případ.

 

Ceny:                                    Všechny školy v celkovém pořadí získají poháry a poukazy k nákupu sportovního vybavení. Nejlepší tři týmy v každé kategorii v herních sportech a cyklistice (basketbal, cyklistika, florbal, fotbal, házená, korfbal, volejbal) získají pohár a jejich členové medaile a diplomy. První tři jednotlivci v každé disciplíně individuálních soutěží získají medaile a diplomy. Pokud se zástupci školy bez řádné omluvy ze závažných důvodů nezúčastní závěrečného slavnostního ceremoniálu, ztrácí škola nárok na pozdější předání poukazu na zakoupení sportovních potřeb v dané hodnotě.

 

Úhrada jízdného:            Jízdné závodníků a pedagogů k soutěžím bude hrazeno OŠKS MÚ Kolín všem mimokolínským školám na základě výkazu jízdného dle pokynů OŠKS.

 

Zdravotní zajištění:        Bude zabezpečeno pořadatelem ve spolupráci s ČČK. Všichni žáci musí mít u sebe průkaz pojištěnce.

 

Dozor nad žáky:               Za chování a pohyb žáků v době konání sportovní soutěže odpovídají jednotlivé základní školy, stejně jako za případné majetkové škody způsobené jejich žáky.

 

Šatny:                                   Šatny na všech sportovištích slouží pouze k převlečení závodníků. Pořadatelé neručí za ztráty věcí v šatnách odložených.

 

Informace:                         Účastí v soutěžích vyjadřují závodníci i jejich zákonní zástupci souhlas se zveřejněním jména, příjmení a roku narození ve výsledcích a s pořízením a zveřejněním reportážních obrazových záznamů. Celý průběh Kolínských sportovních dnů ZŠ včetně všech výsledků bude ve spolupráci s Kolínským zpravodajem a regionálními médii (Kolínský pres, Kolínský deník) medializován. Veškeré informace týkající se soutěží včetně výsledků a pořadí škol budou zveřejňovány na webových stránkách www.sportovnidnykolin.cz.