Kolínské sportovní dny

základních škol

Celkové informace

Termín: 3. – 7. června 2019

Pořadatel:

Město Kolín prostřednictvím komise pro sport a tělovýchovu rady města a sportovní kluby Sokol Kolín–atletika, BC Kolín, Expres CZ Scott Team Kolín, FBC Kolín, FK Kolín, Handball Club Kolín, ST Euromaster Kolín, SOP Kolín, ArenA Kolín, SK Volejbal Kolín a VKC Kolín.

Soutěžní sporty:

Atletika, basketbal, cyklistika, florbal, fotbal, házená, korfbal, plavání, sportovní aerobik, stolní tenis, volejbal

Kategorie:

I. kategorie - chlapci a dívky 1.-3. třída (ročník narození 2009-2012)

II. kategorie - chlapci a dívky 4.-5. třída (ročník narození 2007-2009)

III. kategorie - chlapci a dívky 6.-7. třída (ročník narození 2005-2007)

IV. kategorie - chlapci a dívky 8.-9. třída (ročník narození 2003-2005)

Výjimky jsou uvedeny v rozpisech jednotlivých sportů.

Pro zařazení žáka do kategorie musí být splněna jak podmínka zařazení do třídy, tak i věku! Pokud žák splňuje pouze podmínku zařazení do třídy, ale překračuje podmínku věku, může za školu startovat v nejbližší vyšší kategorii. Žák může startovat max. ve 3 druzích sportu (platí pouze pro finálovou část 3.-7.6. 2019, nikoli pro kvalifikace ve florbalu a kopané)!

Řídící výbor a kontakty:

Mgr. Jiří Tuček – předseda, člen zodpovědný za atletiku a kontakty: jiri.tucek<@>email.cz, 724 031 806

Mgr. Vladimír Zeman – místopředseda, člen zodpovědný za fotbal, zs5zeman<@>seznam.cz , 724 125 375

Mgr. Petr Kesner – člen, vedoucí OŠKS MÚ Kolín, petr.kesner<@>mukolin.cz, 321 748 228

Miroslav Sodoma – člen zodpovědný za basketbal, sodoma<@>bckolin.cz, 777 808 895

Jana Jeřábková – člen zodpovědný za aerobik, jana.jerabkova<@>arenakolin.cz

Mgr. Lukáš Kačer – člen zodpovědný za stolní tenis, lukas.kacer<@>mukolin.cz; 603 858 515

Petr Šotola – člen zodpovědný za volejbal, petr.sotola<@>rauch.cz; 602 363 235

Václav Čtvrtečka – člen zodpovědný za cyklistiku, Boston21<@>seznam.cz; 603502111

Jindřich Smejkal – člen zodpovědný za florbal, jindrich.smejkal<@>gmail.com; 723667486

Pavel Holoubek – člen zodpovědný za plavání, holoubek<@>seznam.cz; 603 507 294

Josef Musil – člen zodpovědný za korfbal, josef.musil<@>osju.eu; 605 209 665

Mgr. Jan Prachař  – člen zodpovědný za házenou, janpra<@>cetrum.cz; 777 076 896                                                                                       

Ředitelé soutěží:

atletika – Mgr. Antonín Morávek

basketbal – Lucie Vetorová

cyklistika – Mgr. Jan Slavíček

florbal – Jindřich Smejkal

házená –  Blanka Pelikánová, Jan Prachař

kopaná – Mgr. Vladimír Zeman

korfbal – Zdeněk Milichovský

plavání – Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D.

sportovní aerobik – Jana Jeřábková

stolní tenis – Stanislav Dolejší

volejba – Petr Šotola

Přihlášky:

Závaznou přihlášku ke startu v jednotlivých sportech zasílají školy na přiloženém tiskopisu do 30. dubna 2019 na odbor školství, kultury a sportu MÚ Kolín a v elektronické formě na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V přihlášce uvedou také jméno kontaktní osoby pro komunikaci ohledně Kolínských sportovních dnů ZŠ. Jmenovité přihlášky k individuálním sportům (atletika, cyklistika, plavání, sportovní aerobik, stolní tenis) zašlou na stejné adresy nejpozději 31. května 2019. Případné změny (jen v odůvodněných případech) pak provedou v den konání při prezentaci k dané soutěži (s výjimkou cyklistiky), kdy vedoucí družstev předloží ve všech sportech soupisku závodníků potvrzenou ředitelstvím školy. Tiskopisy soupisek obdrží školy v květnu.

Ceremoniály:

Zahájení Kolínských sportovních dnů ZŠ proběhne 3. června 2019 v 8.30 hod. na atletickém stadiónu. Součástí zahájení bude defilé zúčastněných škol, kterého se ze všech ZŠ mohou vedle účastníků následných atletických soutěží zúčastnit podle uvážení vedení školy i další sportovci. Slavnostní zakončení se uskuteční v amfiteátru na Kmochově ostrově v pondělí 10. června 2019 od 10.00 hod.

Hodnocení:

V každém ze sportů bude stanoveno pořadí zúčastněných škol a podle jejich počtu budou v opačném pořadí přiděleny hlavní body (např. při 16 zúčastněných školách v daném odvětví první škola získá 16 hl. bodů, 16. škola pak bod 1). Celkové pořadí škol bude stanoveno podle zisku hlavních bodů ze všech sportů.

 

V jednotlivých sportech bude pořadí škol pro zisk hlavních bodů stanoveno podle zisku pomocných bodů. Ty budou v počtu 8 – 1 přidělovány prvním osmi soutěžícím jednotlivcům či týmům v každé vypsané disciplíně a kategorii, ve sportovním aerobiku budou body přidělovány prvním 15 v kategorii. Bude-li v disciplíně startovat méně než 8 závodníků či týmů, budou přiděleny pomocné body podle počtu účastníků. Závodník či tým, jenž soutěž nedokončí, nemůže získat žádný pomocný bod. Ve florbalu a kopané budou pomocné body přiděleny nejen za finále, ale dalším školám také za umístění v kvalifikacích. Pokud škola, zúčastněná v daném sportovním odvětví, nezíská žádný pomocný bod, získá 1 bod hlavní. Škola, která se proviní proti pravidlům omezujícím starty žáků, bude potrestána ztrátou 1 hlavního bodu za každý případ.

Ceny: 

Všechny školy v celkovém pořadí získají poháry a poukazy k nákupu sportovního vybavení. Nejlepší tři týmy v každé kategorii v herních sportech (basketbal, florbal, házená, kopaná, korfbal, volejbal) získají pohár a jejich členové medaile a diplomy. První tři jednotlivci v každé disciplíně individuálních soutěží získají medaile a diplomy.

Pokud se zástupci školy bez řádné omluvy ze závažných důvodů nezúčastní závěrečného slavnostního ceremoniálu, ztrácí škola nárok na pozdější předání poukazu na zakoupení sportovních potřeb v dané hodnotě

Úhrada jízdného: Jízdné závodníků a pedagogů k soutěžím bude hrazeno OŠKS MÚ Kolín všem mimokolínským školám na základě souhrnného výkazu jízdného dle pokynů OŠKS.

Zdravotní zajištění: Bude zabezpečeno pořadatelem ve spolupráci s ČČK. Všichni žáci musí mít u sebe průkaz pojištěnce.

Dozor nad žáky: Za chování a pohyb žáků v době konání sportovní soutěže odpovídají jednotlivé základní školy, stejně jako za případné majetkové škody způsobené jejich žáky.

Šatny: Šatny na všech sportovištích slouží pouze k převlečení závodníků. Pořadatelé neručí za ztráty věcí v šatnách odložených.

Informace:                       

Účastí v soutěžích vyjadřují závodníci i jejich zákonní zástupci souhlas se zveřejněním jména, příjmení a roku narození ve výsledcích a s pořízením a zveřejněním reportážních obrazových záznamů. Celý průběh Kolínských sportovních dnů ZŠ včetně všech výsledků bude ve spolupráci s Kolínským zpravodajem a regionálními médii (Kolínský Pres, Kolínský deník) medializován. Veškeré informace týkající se soutěží včetně výsledků a pořadí škol budou zveřejňovány na webových stránkách www.sportovnidnykolin.cz.