Termín: 5. – 9. června 2023

Pořadatel:

Město Kolín prostřednictvím komise pro sport a tělovýchovu rady města a sportovní kluby Sokol Kolín–atletika, BC Kolín, Expres CZ Tufo Team Kolín, FBC Pitbulls Kolín, Sparta Kolín, Handball Club Kolín, ST Euromaster Kolín, SOP Kolín, ArenA Kolín, SK Volejbal Kolín a VKC Kolín.

Soutěžní sporty:

Atletika, basketbal, cyklistika, florbal, fotbal, házená, korfbal, plavání, sportovní aerobik, stolní tenis, volejbal


Kategorie:

I. kategorie - chlapci a dívky 1.-3. třída (ročník narození 2013-2016)
II. kategorie - chlapci a dívky 4.-5. třída (ročník narození 2011-2013)
III. kategorie - chlapci a dívky 6.-7. třída (ročník narození 2009-2011)
IV. kategorie - chlapci a dívky 8.-9. třída (ročník narození 2007-2009)
Výjimky jsou uvedeny v rozpisech jednotlivých sportů.
Pro zařazení žáka do kategorie musí být splněna jak podmínka zařazení do třídy, tak i věku! Pokud žák splňuje pouze podmínku zařazení do třídy, ale překračuje věk, může za školu startovat v nejbližší vyšší kategorii. Žák mladší kategorie může startovat ve starší kategorii pouze tehdy, pokud škola v mladší kategorii nestartuje. Žák může startovat max. ve 3 druzích sportu (platí pouze pro finálovou část 5.-9.6. 2023, nikoli pro kvalifikace ve florbalu a fotbalu)!

Řídící výbor a kontakty:

 Mgr. Jiří Tuček – předseda, člen zodpovědný za atletiku
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 724 031 806
 Mgr. Vladimír Zeman – místopředseda, člen zodpovědný za fotbal
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 724 125 375
 Mgr. Petr Kesner – člen, vedoucí OŠKS MÚ Kolín
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 321 748 228
 Miroslav Sodoma – člen zodpovědný za basketbal
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 777 808 895
 Ing. Martin Škorpík – člen zodpovědný za plavání
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; 607 847 839
 Mgr. Lukáš Kačer – člen zodpovědný za stolní tenis
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; 603 858 515
 Petr Šotola – člen zodpovědný za volejbal
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; 602 363 235
 Václav Čtvrtečka – člen zodpovědný za cyklistiku
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; 603 502 111
 Mgr. Jindřich Smejkal – člen zodpovědný za florbal
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; 723 667 486
 Josef Musil – člen zodpovědný za korfbal
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; 605 209 665
 Mgr. Jan Prachař – člen zodpovědný za házenou
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; 777 076 896

Ředitelé soutěží:

atletika – Mgr. Antonín Morávek
basketbal – Lucie Vetorová
cyklistika – Mgr. Jan Slavíček
florbal – Jindřich Smejkal
fotbal – Mgr. Vladimír Zeman
házená – Blanka Pelikánová, Mgr. Jan Prachař
korfbal – Zdeněk Milichovský
plavání – Doc. Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D.
sportovní aerobik – Jana Baldová
stolní tenis – Jaroslav Pilner
volejbal – Petr Šotola

Přihlášky:

Závaznou přihlášku ke startu v jednotlivých sportech zasílají školy na přiloženém tiskopisu do 30. dubna 2023 na odbor školství, kultury a sportu MÚ Kolín a v elektronické formě na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V přihlášce uvedou také jméno kontaktní osoby pro komunikaci ohledně Kolínských sportovních dnů ZŠ 2023. Jmenovité přihlášky k individuálním sportům (atletika, cyklistika, plavání, sportovní aerobik, stolní tenis) zašlou na stejné adresy nejpozději 1. června 2023. Případné změny (jen v odůvodněných případech) pak provedou v den konání při prezentaci k dané soutěži (s výjimkou cyklistiky), kdy vedoucí družstev předloží ve všech sportech soupisku závodníků potvrzenou ředitelstvím školy. Tiskopisy soupisek a pokyny k přihlašování obdrží školy v květnu.


Ceremoniály:

Zahájení Kolínských sportovních dnů ZŠ proběhne 5. června 2023 v 8.30 hod. na atletickém stadiónu. Součástí zahájení bude defilé zúčastněných škol, kterého se ze všech ZŠ mohou vedle účastníků následných atletických soutěží zúčastnit podle uvážení vedení školy i další sportovci. Slavnostní zakončení se uskuteční v amfiteátru na Kmochově ostrově v pondělí 12. června 2023 od 10.00 hod.

Hodnocení:

V každém ze sportů bude stanoveno pořadí zúčastněných škol a podle jejich počtu budou v opačném pořadí přiděleny hlavní body (např. při 16 zúčastněných školách v daném odvětví první škola získá 16 hl. bodů, 16. škola pak bod 1). Celkové pořadí škol bude stanoveno podle zisku hlavních bodů ze všech sportů. V jednotlivých sportech bude pořadí škol pro zisk hlavních bodů stanoveno podle zisku pomocných bodů. Ty budou v počtu 8 -  přidělovány prvním osmi soutěžícím jednotlivcům či týmům v každé vypsané disciplíně a kategorii, ve sportovním aerobiku budou body přidělovány prvním 15 v kategorii. Bude-li v disciplíně startovat méně než 8 závodníků či týmů, budou přiděleny pomocné body podle počtu účastníků. Závodník či tým, jenž soutěž nedokončí, nemůže získat žádný pomocný bod. Ve florbalu a fotbalu budou pomocné body přiděleny nejen za finále, ale dalším školám také za umístění v kvalifikacích. Pokud škola, zúčastněná v daném sportovním odvětví, nezíská žádný pomocný bod, získá 1 bod hlavní.
Škola, která se proviní proti pravidlům omezujícím starty žáků, bude potrestána ztrátou 1 hlavního bodu za každý případ.

Ceny:

Všechny školy v celkovém pořadí získají poháry a poukazy k nákupu sportovního vybavení.
Nejlepší tři týmy v každé kategorii v herních sportech a cyklistice (basketbal, cyklistika, florbal, fotbal, házená, korfbal, volejbal) získají pohár a jejich členové medaile a diplomy. První tři jednotlivci v každé disciplíně individuálních soutěží získají medaile a diplomy. Pokud se zástupci školy bez řádné omluvy ze závažných důvodů nezúčastní závěrečného slavnostního ceremoniálu, ztrácí škola nárok na pozdější předání poukazu na zakoupení sportovních potřeb v dané hodnotě.

Úhrada jízdného:

Jízdné závodníků a pedagogů k soutěžím bude hrazeno OŠKS MÚ Kolín všem mimokolínským školám na základě výkazu jízdného dle pokynů OŠKS.

Zdravotní zajištění:

Bude zabezpečeno pořadatelem ve spolupráci s ČČK. Všichni žáci musí mít u sebe průkaz pojištěnce.

Dozor nad žáky:

Za chování a pohyb žáků v době konání sportovní soutěže odpovídají jednotlivé základní školy, stejně jako za případné majetkové škody způsobené jejich žáky.

Šatny:

Šatny na všech sportovištích slouží pouze k převlečení závodníků. Pořadatelé neručí za ztráty věcí v šatnách odložených.

Informace:

Účastí v soutěžích vyjadřují závodníci i jejich zákonní zástupci souhlas se zveřejněním jména, příjmení a roku narození ve výsledcích a s pořízením a zveřejněním reportážních obrazových záznamů. Celý průběh Kolínských sportovních dnů ZŠ včetně všech výsledků bude ve spolupráci s Kolínským zpravodajem a regionálními médii (Kolínský pres, Kolínský deník) medializován. Veškeré informace týkající se soutěží včetně výsledků a pořadí škol budou zveřejňovány na webových stránkách www.sportovnidnykolin.cz.