KOLÍNSKÉ SPORTOVNÍ DNY

ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Slavnostní zahájení 1018

Zahajovací ceremoniál letošního ročníku Kolínských sportovních dnů základních škol se uskuteční za účasti všech přihlášených škol a představitelů města v pondělí 4. června v 8.30 hod. na atletickém stadiónu Mirka Tučka v Kolíně-Borkách.

Termín Kolínských sportovních dnů v roce 2018 : 4. – 8. června